Actualiteit

Succesvol rentebeleid doet inflatie dalen

Actualiteit

In zowel de Verenigde Staten als Europa heeft het gevoerde rentebeleid van de centrale banken zijn vruchten afgeworpen. De inflatie is gedaald, ook dankzij een aanzienlijke daling van energieprijzen. Hoewel de economische groei enigszins is aangetast door het rentebeleid, is dat in dit kader geen slecht nieuws.

Economie en werkgelegenheid

De centrale banken van de Verenigde Staten (Fed) en Europa (ECB) lijken met het gevoerde rentebeleid steeds meer succes te boeken. Mede geholpen door de sterk gedaalde energieprijzen, is de inflatie in beide werelddelen inmiddels substantieel gedaald.

Het rentebeleid heeft de economische groei echter ook aangetast. Ondernemers zijn terughoudender geworden met investeringen, maar weten in het algemeen nog goede bedrijfsresultaten te realiseren. De werkgelegenheid ligt nog steeds op een prachtig niveau, maar verschuift van traditionele naar meer moderne beroepen.

Verenigde Staten

De arbeidsmarkt in de Verenigde Staten (VS) blijkt redelijk flexibel te zijn. Het aantal nieuwe banen daalde, maar met 184.000 lag het nog steeds hoger dan de verwachting van analisten die op 170.000 hadden gerekend. Tegelijkertijd steeg de werkloosheid met 0,3%. Dit zijn belangrijke indicatoren die erop duiden dat de Amerikaanse economie wat afkoelt.

Het consumentenvertrouwen daalde ten opzichte van de maand ervoor, maar ligt met 106,1 nog altijd ruim boven de 100. De verwachting was echter aanzienlijk hoger. Historisch gezien leidt een lager consumentenvertrouwen tot verminderde consumentenuitgaven. Dit is echter precies wat de Fed beoogde, aangezien de economie anders dreigde oververhit te raken. In dat licht bezien kan dit als positief nieuws worden beschouwd.

De groei van de Amerikaanse economie daalde van kwartaal op kwartaal van 2,4% naar 2,1%. In dit kader dus geen slecht nieuws. De dollar is en blijft sterk, waardoor beleggen in Amerikaanse bedrijven aantrekkelijk blijft voor beleggers. Bovendien versterkt de dollar ten opzichte van andere valuta steeds verder.

Europa

Ook in Europa toont de arbeidsmarkt veerkracht. De ECB heeft de inflatie volgens plan weten te beheersen. Het Europese rentebeleid is echter minder krachtig en direct dan dat in de VS, waardoor de economische groei hier iets meer te lijden heeft. In sommige landen is er sprake van een lichte recessie, ook wel ‘technische recessie’ genoemd.

Europa heeft overigens een geweldige prestatie geleverd in het doen dalen van de gasprijs. Wij zijn veel meer afhankelijk van de import van energie dan de VS, die praktisch zelfvoorzienend zijn. Met ongebruikelijk veel politieke eenheid heeft Europa zich minder afhankelijk gemaakt van Russische olie en gas en met succes elders in de wereld nieuwe contracten weten te sluiten.

Optimisme onder beleggers

In augustus bereikte het optimisme onder Nederlandse beleggers het hoogste punt van dit jaar, met een score van 119 volgens de bekende ING beleggersbarometer. Dit optimisme is te danken aan goede wereldwijde bedrijfsresultaten die hebben bijgedragen aan redelijk stabiele aandelenkoersen, ondanks eerdere waarschuwingen voor lagere winsten. Beleggers zijn positiever geworden over de economische situatie en tonen vertrouwen in de groei van de aandelenkoersen.

Kapitaalmarktrente

Het huidige niveau van de kapitaalmarktrente zet ons als bedrijf op scherp. Het moment waarop het weer aantrekkelijk wordt om de gemiddelde looptijd (duration) van de obligatieportefeuille te verlengen, komt steeds dichterbij. Wat dat betreft biedt dit voor beleggers mogelijk gunstige vooruitzichten.

Samengevat

  • Inflatie in VS en Europa gedaald dankzij succesvol rentebeleid en gedaalde energieprijzen.
  • Rentebeleid heeft economische groei wel iets beïnvloed, maar dat is niet per se slecht nieuws.
  • Amerikaanse economische groei daalt licht, maar sterke dollar trekt beleggers aan.
  • Europese groei in Europa heeft iets meer te lijden door minder krachtig rentebeleid dan VS.
  • Nederlandse beleggers optimistisch door goede wereldwijde bedrijfsresultaten en stabiele aandelenkoersen.
  • Gunstige vooruitzichten voor beleggers nu de gestegen kapitaalmarktrente lijkt te stabiliseren.

Gerelateerde artikelen

Klant worden