Visie

We willen zo veel mogelijk mensen helpen om hun vermogen verantwoord te beleggen. Met een strategie die rustig en consequent de wereldmarkt volgt en dus niet de economische waan van de dag.

Onze strategie

 • Lange termijn

  Beleggen is voor ons een marathon, geen sprint. Vooral geduld staat centraal in onze strategie. Omdat de beurs wisselvallig en onvoorspelbaar is, beleggen wij altijd voor de lange termijn. Met deze aanpak houd je als belegger het hoofd koel, ook als de beurs even tegenzit.
  Wat levert beleggen op?
 • Spreiden

  De kern van onze beleggingsfilosofie is spreiding. We investeren daarom in indextrackers: in een breed scala aan bedrijven, verspreid over diverse regio’s en sectoren. Door deze aanpak minimaliseren we de risico’s, waardoor jouw beleggingen beter bestand zijn tegen onverwachte beursschommelingen.

  Hoe kiezen wij beleggingen?
Placeholder 2
 • Kosten

  De impact van kosten op rendement wordt vaak onderschat. Als vermogensbeheerder hebben we geleerd dat zelfs kleine kostenverschillen op de lange termijn een enorme impact kunnen hebben. Daarom houden we de kosten zo laag mogelijk en zijn we volledig transparant over hoe deze zijn opgebouwd.

  Wat zijn onze kosten?
 • Duurzaam

  Voor ons is beleggen meer dan alleen winst. We kiezen onze beleggingen zorgvuldig uit en mijden bedrijven die mensenrechten schenden, het milieu enorm vervuilen of zich schuldig maken aan kinderarbeid en corruptie. Bij ons gaat je geld naar bedrijven die zich aan de regels houden en hun verantwoordelijkheid nemen voor mens en milieu.

  Hoe beleggen we duurzaam?
 • Lange termijn

  Wereldwijd gespreide beleggers behalen in 95% van de gevallen over een periode van meer dan 10 jaar een positief rendement.
 • Spreiden

  Een juiste profielkeuze en gespreid beleggen kan het risico van je beleggingen met tot wel 90% verminderen.
 • Kosten

  Door jaarlijks 1% te besparen op beleggings-kosten, kunnen beleggers na 30 jaar een vermogenstoename van wel 25% realiseren.
 • Duurzaam

  De toekomst van beleggen is groen: tegen 2025 zal 1/3 van de wereldwijde fondsen naar verwachting ESG-principes volgen.

Veelgestelde vragen

 • Wij noemen onszelf ‘passieve beleggers’ omdat we niet pretenderen de toekomst te kunnen voorspellen. Daarom kiezen we niet voor individuele aandelen, maar beleggen we in de hele markt, gespreid over verschillende regio’s en sectoren.

 • Wij richten ons exclusief op indextrackers. Dit geeft ons de kans om breed te spreiden, terwijl je beleggingen goed verhandelbaar zijn en we de kosten laag houden. Door in indextrackers te beleggen, kunnen we op een slimme en kosteneffectieve manier over de hele wereld beleggen.

 • Onderzoek wijst uit dat passieve beleggingsfondsen vaak beter presteren dan actieve fondsen. Met passieve fondsen vermijden we de onzekerheid van het voorspellen van ‘winnaars’ en profiteren we van de wereldwijde marktgroei door breed gespreid te beleggen.

 • Continu beleggen en niet uitstappen bij marktschommelingen is belangrijk omdat de meest significante beursstijgingen vaak onverwacht komen, vaak zelfs in nerveuze markten. Door altijd belegd te blijven, profiteer je van deze onvoorspelbare, maar potentieel zeer winstgevende momenten.

Klant worden