Blog

Indextrackers uitgelegd: Begrijp de beleggingstermen

Bloei vermogen Indextrackers ontcijferd

De namen van beleggingen zijn vaak complex en vol afkortingen. Dit maakt het moeilijk om te begrijpen waarin je precies belegt. Ontdek wat de termen betekenen en leer hoe je de namen kunt ontcijferen. 

Vijf componenten

Gemiddeld bestaat de naam van een belegging uit zo’n vijf componenten. Beleggers kunnen uit de naam onder andere opmaken wie de aanbieder is, welke index wordt gevolgd en in welke regio wordt belegd. Maar ook andere toevoegingen kun je terugvinden in de naam. 

Wie de aanbieder is

De naam van de indextracker begint altijd met de aanbieder ervan. Bekende fondshuizen zijn bijvoorbeeld Vanguard, iShares en UBS, die wereldwijd actief zijn en een breed scala aan indextrackers aanbieden.

Welke index je volgt

Beleggers kunnen uit de naam van een indextracker aflezen welke index wordt gevolgd. Dit gebeurt door specifieke termen en afkortingen in de naam. Zo geeft de naam vaak de indexaanbieder weer, zoals MSCI of S&P, gevolgd door de specifieke index die ze bijhouden. 

In welke regio je belegt

In de naam van de indextracker kun je vaak zien in welke regio je belegt. Termen zoals World, Europe en USA zijn duidelijk, maar andere termen lichten wij hieronder toe:

Developed worldDit staat voor de ontwikkelde landen, zoals Amerika, Australië, Japan en landen binnen de Euro-zone.
PacificDit zijn alle landen van Azië en Australazië (het gebied rond Australië, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Guinea en een deel van Indonesië).
EMDit staat voor Emerging Markets, of opkomende markten. Dit zijn landen die sterk groeien, maar nog niet worden gezien als ontwikkelde landen, zoals Brazilië, India, Rusland en China (de BRIC-landen), en ook landen zoals Indonesië, Turkije, Polen, Chili, Taiwan en Egypte.

In hoeveel bedrijven je belegt

Soms kun je uit de naam van de belegging afleiden in hoeveel bedrijven er wordt belegd. De S&P 500 bijvoorbeeld, bevat 500 bedrijven. Bij duurzaam gescreende beleggingen (zoals in onze portefeuilles) kan dit aantal lager zijn omdat bedrijven worden uitgesloten die niet voldoen aan de criteria. 

Of je in duurzame bedrijven belegt 

ESG en SRI zijn termen voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen. Ook zijn er een aantal termen die aanduiden dat er wordt gelet op duurzaamheidsfactoren. 

ESGHierbij komen alleen bedrijven in de index die goed presteren op het gebied van milieu, maatschappij en verantwoordelijk ondernemingsbestuur.
SRIDit gaat een stapje verder dan ESG door beleggingen actief uit te sluiten of te selecteren op basis van specifieke ethische richtlijnen, zoals religie, persoonlijke waarden of politieke overtuigingen.
LeadersDit kan ook aangeven dat er duurzaam wordt belegd, maar dan onder de term Leaders.
Climate Net ZeroDit betekent dat de indextracker belegt in bedrijven die zich inzetten om netto geen CO₂ uit te stoten.
Low CarbonDit zijn indextrackers die beleggen in bedrijven die minder CO₂ uitstoten en/of een kleinere ecologische voetafdruk hebben ten opzichte van de benchmark.

Je kunt altijd in de factsheet van de indextracker teruglezen waar de aanbieder op filtert. Lees hier meer over ESG en SRI beleggen

Of dividend wordt uitgekeerd of herbelegd 

Een bedrijf kan ervoor kiezen om een deel van de winst door te geven aan aandeelhouders in de vorm van dividend. In sommige gevallen wordt het ontvangen dividend uitgekeerd, in andere gevallen wordt het herbelegd. Dit herken je aan de afkortingen ACC en DIS en vind je terug in de factsheets van de betreffende indexaanbieder. 

ACCDit betekent dat het dividend wordt herbelegd in de koers. Met andere woorden: het wordt gebruikt om meer aandelen van te kopen, wat de waarde van je belegging verhoogt. 
DISDit betekent dat het dividend wordt uitgekeerd. Je ontvangt het dividend dan als geld op je rekening, wat je bijvoorbeeld kunt gebruiken om opnieuw te beleggen of op te nemen.

Of andere specificaties 

Er zijn nog meer afkortingen die informatie geven over de kenmerken van een belegging. Hier zijn er een aantal die je in je portefeuille kunt vinden:

CoreDit duidt vaak op een belegging met een stabiele basis van goed gespreide aandelenbeleggingen, zoals een MSCI World of een mixfonds van aandelen en obligaties.
EUR/USDDit laat zien of de indextracker in euro’s of dollars is genoteerd.
CustomDit betekent ‘op maat’ en wordt gebruikt om aan te geven dat een aanbieder een benchmark heeft samengesteld op basis van eigen criteria.

En bij obligaties kun je termen tegenkomen zoals:

Corporate BondDit betekent dat de indextracker belegt in bedrijfsobligaties.
Aggregate BondDit betekent dat de indextracker belegt in een mix van verschillende soorten obligaties, zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties. 

Voorbeeld van een indextracker

Hieronder ter voorbeeld de UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible (DIS). We leggen de beleggingstermen apart uit: 

UBSUBS (United Bank of Switzerland) is de aanbieder van deze belegging. Het is een wereldwijde investeringsbank en vermogensbeheerder.
ETFDit staat voor Exchange Traded Fund. Dit betekent dat het om een indextracker gaat die op de beurs wordt verhandeld en een bepaalde index volgt.
MSCIMSCI (Morgan Stanley Capital International) is het bedrijf dat deze specifieke index heeft samengesteld en bijhoudt.
PacificDit verwijst naar de regio waarin wordt belegd, zoals Australië, China, Hong Kong, Japan, Singapore, Zuid-Korea en Taiwan.
Socially ResponsibleDit, afgekort als SRI, gaat verder dan ESG door beleggingen actief uit te sluiten of te selecteren op basis van specifieke ethische richtlijnen.
DISDit staat voor Distributing, wat betekent dat het dividend wordt uitgekeerd.

Meer informatie vind je in de factsheets

We hopen dat je de indextrackers nu zelf kunt ontcijferen. Wat eerst misschien codetaal leek, hopen we nu in begrijpelijke taal te hebben uitgelegd. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd bij ons terecht!

Ga naar inloggen om te bekijken welke beleggingen je in je portefeuille hebt.

Gerelateerde artikelen

Klant worden