Actualiteit

Belegger laat zich niet ontmoedigen

Actualiteit februari 2023 ronde hoeken

In een tijd waarin inflatiebestrijding en geopolitieke onrust de economische agenda domineren, blijken de economieën van Amerika en Europa opvallend veerkrachtig. Veel belangrijke beurzen bereiken hun hoogste koersniveau ooit of zijn daar dichtbij in de buurt.

De wereld maakt zich op voor een zachte landing

De Amerikaanse en Europese economie bereiden zich voor op een zachte landing. De snelle verhoging van de geldmarktrente, een middel tegen inflatie, vermindert de economische bedrijvigheid en zwakt de economische groei in 2023 en 2024 af. Europa ervaart een groter effect dan de Verenigde Staten (VS), waar de economie robuuster is en minder afhankelijk van energie-import. De ‘tegendraadse’ goede banengroei dempt de economische afzwakking.

Beurzen blijven beleggers gunstig gezind

Ondanks wereldwijde oorlogsdrama’s blijven de beurzen de beleggers goed gezind. Veel belangrijke beurzen bereiken hun hoogste koersniveau ooit of zijn daar nu wel heel dichtbij in de buurt. In 2023 stegen de aandelen van onze klanten met 17,2%. Hiermee presteerde Bloei vermogen enkele procenten beter dan de grootbanken in Nederland, wat het voordeel van passief boven actief beleggen aantoont. 

Lees meer over onze rendementen vergeleken met andere vermogensbeheerders

Economische vooruitzichten verbeteren

Het gaat economisch veel minder slecht dan eerder gedacht. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben hun groeiprognoses voor de VS voor 2024 verhoogd. De groei in Europa is iets naar beneden bijgesteld. De groeivooruitzichten zijn hier dus minder optimistisch. Het algemene beeld is dat het met de economie van de VS heel goed gaat, met Europa wat minder en dat China een extra zware en tegenvallende periode doormaakt. 

VS neemt onverwachts de leiding in wereldeconomie

Zo kan het dus gebeuren dat niet China, maar de VS de leiding neemt in de groei van de wereldeconomie. Wie had dit ooit gedacht? Ondanks het economisch herstel tijdens het presidentschap van Joe Biden, heeft dit tot dusver weinig invloed gehad op het verbeteren van zijn kansen voor een herverkiezing. Wie weet zal dit nog zijn weerslag krijgen, want uiteindelijk heeft de regering Biden in veel opzichten een mooie prestatie geleverd. 

Het zijn vooral Europese landen die zich zorgen maken over de aanstaande presidentsverkiezingen in de VS. In 1992 verloor president Bush onverwachts de verkiezingen van Bill Clinton. Bush had zich geprofileerd met zijn succesvol buitenlandsbeleid, maar Clinton focuste zich op de economie. Dit verlokte Clinton tot de uitspraak “It’s the economy, stupid”, een uitspraak die sindsdien regelmatig uit de kast wordt getrokken. Mocht de stand van de economie nog steeds leidend zijn, dan ziet het er voor Biden al met al hoopgevend uit. 

Groene signalen en positieve vooruitzichten

Op dit moment springen steeds meer seinen op groen. 

 • De inflatie lijkt redelijk onder controle en het is reëel te verwachten dat de geldmarktrente in 2024 en in 2025 in kleine stapjes zal worden verlaagd. 
 • Consumenten en producenten zijn minder pessimistisch. 
 • Veel bedrijfscijfers vallen positiever uit dan door analisten werd verwacht. 
 • De werkgelegenheid, vooral in de VS (en nog steeds de grootste economie van de wereld), ontwikkelt zich gunstig.
 • De olieprijs is ondanks de spanningen in het Midden-Oosten redelijk laag gebleven. 
 • Het innovatievermogen van de mens heeft op velerlei terreinen aan kracht gewonnen, mede dankzij de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). 
 • En tot slot zullen de forse inspanningen op het terrein van defensie de economie ook goed gedaan hebben. 

Een betonnen plaat onder de wereldeconomie

De centrale overheden wereldwijd hebben ongekende inspanningen geleverd op beleidsgebieden zoals energietransitie, infrastructuur, defensie-industrie en de vluchtelingenproblematiek, wat een sterke basis biedt voor de wereldeconomie. Hoewel geopolitieke spanningen een bedreiging vormen, kunnen onverwachte gebeurtenissen een positieve wending geven. 

Dit neemt niet weg dat er veel over blijft om over te somberen. Het zijn de huidige geopolitieke spanningen en de ongewisheid ervan die zomaar roet in het eten kunnen gooien. Maar ook deze wereldomvattende spanningen, kunnen door onverwachte gebeurtenissen een positieve wending krijgen. Laten we daar maar op blijven hopen.


Samengevat

 • Inflatiebestrijding en geopolitieke onrust domineren de agenda, maar Amerikaanse en Europese economieën tonen veerkracht.
 • De VS stuwen als verrassende koploper de wereldeconomie vooruit.
 • Beurzen blijven positief voor beleggers, met veel belangrijke beurzen op of nabij recordhoogtes.
 • Het IMF en de OESO verhogen de groeiprognoses voor de VS, terwijl Europese vooruitzichten iets terughoudender zijn.
 • De VS nemen onverwachts de leiding in de groei van de wereldeconomie.
 • Positieve economische signalen zijn zichtbaar: inflatie onder controle, optimisme bij consumenten en producenten, en sterke bedrijfsresultaten.
 • Geopolitieke spanningen blijven een potentieel risico, maar onverwachte positieve ontwikkelingen kunnen voor een gunstige wending zorgen.

Gerelateerde artikelen

Klant worden