Beleggingen

Ruilingen in je portefeuille

Fonds uitgelicht

In maart voerden we een aantal wijzigingen door in je portefeuille. We verkochten een aandelen- en een obligatiefonds en verdeelden de opbrengst over bestaande en scherper geprijsde alternatieven. Deze stappen maakten deel uit van een grootschalige herbalancering, om je portefeuille weer volledig in balans te brengen, na de flink gestegen aandelenkoersen in het afgelopen kwartaal.

Aandelen

We verkochten Dimensional Sustainable Core Equity Fund en verdeelden de opbrengst over je bestaande aandelenposities. Het fonds heeft jarenlang succesvol bijgedragen aan het resultaat van de portefeuilles, maar de alternatieven zijn na verloop van tijd beter geworden. Het totaal aantal aandelenposities is hiermee teruggebracht tot 9 stuks, met behoud van een zeer goede wereldwijde spreiding. 

Dit was het laatste aandelenfonds in je portefeuille en onze laatste stap in de transitie naar een volledig op ETF-gebaseerde portefeuille. Hierdoor profiteer je van lagere kosten en een betere verhandelbaarheid. In tegenstelling tot aandelenfondsen, worden indextrackers namelijk direct op de beurs verhandeld. In de praktijk betekent dit dat we jouw stortingen en opnames nog sneller kunnen verwerken. 

Obligaties

Bij de obligaties deden we hetzelfde, maar dan met een focus op het verlengen van de gemiddelde looptijd. We verkochten de Xtrackers ESG EUR Corporate Bond Short Duration (een van je kortlopende obligatieposities) en verdeelden deze opbrengst over twee bestaande obligaties. Hiermee hebben we de gemiddelde rentelooptijd van je obligaties verlengd van ongeveer 3 jaar naar meer dan 4 jaar en naderen we het marktgemiddelde van bedrijfsobligaties. Ook zijn de gemiddelde kosten verlaagd.

Met deze aanpassing anticiperen we op mogelijke renteverlagingen later dit jaar, een strategische zet gezien de recente piek in rentetarieven. Ten tijde van de extreem lage (tot zelfs negatieve) rente van de afgelopen jaren, hielden we de rentelooptijd juist kort om het koersrisico laag te houden. Nu de rente haar piek bereikt lijkt te hebben, is het tijd om weer terug te bewegen naar het marktgemiddelde. Want een dalende rente (of verwachting ervan) leidt tot stijgende obligatiekoersen. 

Herbalancering

Vanwege de flink gestegen aandelenkoersen in het afgelopen kwartaal, was het percentage aandelen in je portefeuille gestegen. Met de recente ruilingen hebben we dit opnieuw in balans gebracht door wat winst op aandelen te nemen en het percentage obligaties te verhogen. Dit is echter niet van toepassing op beleggers met een zeer offensief profiel, die uitsluitend in aandelen beleggen en geen obligaties in hun portefeuille hebben.

Voor nu zijn geen verdere wijzigingen gepland. De tijd kan zijn werk weer doen!

Gerelateerde artikelen

Klant worden