Duurzaam beleggen

We geloven dat het behalen van langetermijnrendement hand in hand gaat met het welzijn van mens en planeet. Daarom zetten we ons in voor een beleggingsstrategie die zowel winstgevend als ethisch verantwoord is.

Bloei vermogen12
 • Meer dan alleen rendement

  In de wereld van beleggen is rendement vaak de voornaamste drijfveer. Maar wat als we verder kijken dan de cijfers? In tegenstelling tot traditionele beleggingen die zich puur richten op financieel gewin, kijken wij naar het bredere plaatje. 

  Wij kiezen beleggingen niet alleen op basis van hun brede spreiding en lage kosten, maar ook vanwege hun goede verhandelbaarheid en mate van duurzaamheid. Op deze manier volgen we de markt zo goed mogelijk en dragen we tegelijkertijd bij aan een duurzamere toekomst.

Rendement met oog voor mens en planeet

 • Duurzaamheid wordt op verschillende manieren toegepast. Wij volgende richtlijnen uitgevaardigd door de Verenigde Naties en de Europese Unie. Deze gaan uit van zowel ecologische als sociale doelstellingen. 

 • Ecologische doelstellingen hebben betrekking op het streven naar een leefbare en gezonde planeet, waaronder het reduceren van broeikasgassen en het bevorderen van biodiversiteit. Sociale doelstellingen richten zich op het waarborgen van een waardig leven voor iedereen.

Een positieve duurzame bijdrage

 • In de Europese wetgeving worden beleggingen onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Niet-duurzame beleggingen
  2. Beleggingen met een positieve duurzame bijdrage
  3. Impactbeleggingen

  Wij kiezen voor beleggingen onder categorie 2, met een positieve duurzame bijdrage op milieu en sociale onderwerpen. Met dit soort beleggingen willen we de wereld positief veranderen.

Wij beleggen in bedrijven die actief bijdragen aan het milieu en zich inzetten voor sociale kwesties.
  Hoe richten wij je portefeuille in
 • Hoe stellen wij je portefeuille samen?

  Bij het selecteren van indextrackers voor onze portefeuilles doen we uitgebreid onderzoek naar de pijlers uit onze beleggingsfilosofie: brede spreiding, lage kosten, goede verhandelbaarheid en uiteraard duurzaamheid. We selecteren uiteindelijk de beleggingen die een optimale mix bieden van deze kenmerken. 

  Wij sluiten bedrijven uit die niet op een positieve manier bijdragen aan milieu of sociale onderwerpen en selecteren bedrijven die het beste presteren op het gebied van duurzaamheid.

  Meer over onze beleggingskeuzes
 • ESG beleggingen

  Wij beleggen in ESG (Environment, Social en Governance) posities. Hieronder vallen bedrijven die zich actief inspannen om hun negatieve maatschappelijke invloed te beperken en/of voordelen te behalen voor de samenleving.

 • SRI beleggingen

  Ook beleggen we in SRI posities. Deze bedrijven gaan een stap verder dan ESG door bepaalde beleggingen actief uit te sluiten of juist te selecteren op basis van specifieke ethische richtlijnen, zoals religie, persoonlijke waarden of politieke overtuigingen.

 • Grijze beleggingen

  Daartegenover sluiten we bedrijven uit die niet voldoen aan onze duurzaamheidnormen. Dit kunnen bijvoorbeeld ondernemingen zijn met een schadelijke impact op het milieu of met betrokkenheid bij kinderarbeid en corruptie.

Documenten

Voor geïnteresseerden die meer achtergrondinformatie willen, bieden we hieronder documenten aan die een uitgebreider inzicht geven in onze invulling van duurzaam beleggen.

Beleggen is nooit zonder risico’s. Wij houden rekening met alle relevante beleggingsrisico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s.

Veelgestelde vragen

 • Ons duurzame beleggingsbeleid omvat het gebruik van zorgvuldig gescreende indextrackers. Dit zorgt niet alleen voor een positieve invloed op mens, milieu en maatschappij, maar draagt ook bij aan het behalen van een duurzaam rendement voor onze klanten. 

Klant worden