Terugblik

Juli 2023

Terugblik op de maand

Juli was wederom een goede beleggingsmaand met een stijging van 2,5% voor aandelen. Obligaties lieten een bescheiden plusje zien van 0,7%. Inflatie is er nog steeds, maar neemt wel af. Het eind van de renteverhogingen door de Centrale Banken lijkt daarmee echt in zicht te komen.

Bedrijfswinsten staan enigszins onder druk, met aanzienlijke verschillen tussen sectoren. De koers-/winstverhoudingen blijven over het algemeen gemiddeld. De voortdurende oorlog in Oekraïne lijkt weinig effect meer te hebben op de beurskoersen. Aan de andere kant kunnen nieuwe ontwikkelingen aan het front nog steeds invloed hebben, zowel positief als negatief.

Aandelen

Amerikaanse aandelen deden het opnieuw goed, met een rendement van 2,5% in euro’s gemeten. Door een 1,5% sterkere dollar was het rendement zelfs 4%. Europese aandelen stegen met 2% en opkomende markten spanden de kroon met 4% koersstijging. De regio Asia-Pacific bleef achter met een rendement van 0,7%.

Obligaties

De Centrale Banken verhoogden de rente zoals verwacht opnieuw met 0,25%. Obligatiekoersen stegen bescheiden met 0,7%, voornamelijk als gevolg van de verminderde zorgen over de inflatie.

Vastgoed

Na de goede maand juni was ook juli positief voor vastgoedaandelen, die opnieuw stegen met 3%. Een iets dalende renteverwachting is goed voor bedrijven die hun vastgoed (meestal) met geleend geld hebben gefinancierd.


Vanaf het begin van dit jaar hebben onze beleggers prachtige rendementen behaald. Met de zomer in volle gang, kunnen we bijna spreken van een camping-rally. Maar net als het weer, blijft de beurs wisselvallig en de nabije toekomst ongewis. Dat is geen punt, zolang we maar langtermijndoelen blijven nastreven.

Lees meer over de laatste stand van zaken in Actualiteit: Groeivertraging

Gerelateerde artikelen

Klant worden