Terugblik

Oktober 2023

Terugblik op de maand

Niet alleen in Europa, maar ook in het Midden-Oosten woedt inmiddels een oorlog. Het persoonlijk leed voor getroffenen is enorm en leidt wereldwijd tot heftige reacties. De geopolitieke spanningen laten ook de effectenbeurzen niet ongemoeid. In oktober daalden aandelenkoersen met 3,9%. Obligaties lieten een kleine stijging zien van 0,3%.

Aandelen

Aandelenkoersen in zowel ontwikkelde als opkomende markten daalden met bijna 4%. Oktober begon hoopvol, maar de markt kantelde na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober en de nasleep die daarop volgde. Ondanks de toegenomen onrust, blijven de bedrijfscijfers robuust en zijn aandelen historisch niet hoog gewaardeerd. Met een lange beleggingshorizon is het altijd goed om belegd te blijven.

Obligaties

De inflatie lijkt steeds meer onder controle te komen, dankzij het verkrappende beleid (lees: renteverhogingen) door de Centrale Banken. Keerzijde van de medaille is dat het herfinancieren van de hoge schulden door met name overheden, steeds duurder wordt. In de laatste week van oktober leidde dit tot een stijging van de lange rentes. Door de korte rentelooptijd van onze obligaties, had dit geen effect op de koersen. De waarde liep zelfs een heel klein beetje op met 0,3%.


Ondanks een drie maanden durende daling sinds de piek in juli, is dit beleggingsjaar tot heden redelijk. Wat de finale van 2023 gaat brengen is, zoals altijd, ongewis. Een eindejaarsrally of -dip valt niet te voorspellen en is voor lange termijn beleggers minder relevant. We hopen met name voor de direct getroffenen dat de conflicten niet verder escaleren

Lees meer over de laatste stand van zaken in Actualiteit: Oorlog veroorzaakt onzekerheid

Gerelateerde artikelen

Klant worden