Actualiteit

Gemengd herstel

Gemengd herstel

De economie vertoont dezelfde patronen als het weer, met stormachtige en zonnige dagen. Beleggers maakten zich de afgelopen maand zorgen over het schuldenplafond in de VS en tegenvallende ontwikkelingen in China. Toch zijn er positieve signalen, zoals stijgende vacatures in de VS en gunstige bedrijfscijfers. De mogelijke renteverhoging en andere factoren zorgen voor discussie, maar ook voor optimisme. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar we blijven voorzichtig positief.

De economie vertoont dezelfde patronen als het weer

Storm en regen worden afgewisseld door windstille en zonnige dagen. Per saldo kruipt de temperatuur langzaam omhoog. Zo maakten sommige beleggers zich nerveus om het schuldenplafond in de Verenigde Staten (VS), een met enige regelmaat terugkerend verschijnsel in de VS. Op 1 juni was er eindelijk groen licht van Congres en Senaat, is het schuldenplafond weer verhoogd en kunnen ambtenaren gewoon betaald blijven worden. Anderen maken zich zorgen om de tegenvallende ontwikkelingen in de industrie en de zwakke cijfers van de tweede economie ter wereld, China.

Beursstijgingen in de VS en rentevooruitzichten van de Fed

In onze vorige actualiteit schreven wij het al: slecht nieuws is soms goed nieuws en omgekeerd. Echter, de onverwachte stijging van het aantal vacatures in de VS gaf de beurskoersen een stevige duw in de rug, terwijl we tegelijk mogen aannemen dat de Federal Reserve (Fed) zich hierdoor waarschijnlijk genoodzaakt ziet om de rente in de VS verder te gaan verhogen. Immers de kans is dan reëel dat de lonen verder zullen stijgen en dat hierdoor de inflatie ook verder zal blijven toenemen.

De Fed ziet de strijd tegen de hoge inflatie als haar voornaamste taak, waardoor het aannemelijk is dat de Fed de geldmarktrente in de VS nog enkele keren met 0,25% of meer zal verhogen. Deze kant van hetzelfde economische nieuws kreeg in de financiële markten dit keer veel minder aandacht. Het lijkt er daarom op dat de angst voor de nadelige effecten van een renteverhoging wat uit de markt loopt, maar mogelijk volgt er later nog een reactie.

Positieve en negatieve signalen in de economie van Nederland en Europa

Positieve ontwikkelingen zijn de sterk gestegen verkoop van auto’s, de relatief lage olie- en gasprijs, de meevallende tussentijdse cijfers van veel beursgenoteerde bedrijven, de dalende Europese inflatie en het feit dat bedrijven in 2022 wereldwijd 12% meer dividend hebben uitgekeerd dan in 2021. Toch ziet het CBS dat de kans op een lichte recessie in Nederland is gestegen. Redenen hiervoor zijn dat de wereldhandel daalt en het vertrouwen van consumenten en producenten op een laag peil liggen. De gestegen rente versterkt de kansen op een recessie.

Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie kort geleden de economische groeiverwachting voor Europa voor geheel 2023 verhoogd naar 1,8%, waaruit juist enig optimisme blijkt. Wie het weet mag het zeggen, maar de werkelijkheid is dat niemand de toekomst goed kan duiden omdat de wereld daarvoor nu eenmaal te complex is. Wij kunnen slechts voorzichtige aannames maken.

Beleggen tijdens recessies en optimisme voor 2023 en 2024

Overigens leert het verleden ons dat een recessie niet heel erg nadelig hoeft uit te pakken voor beleggers. De beurskoersdalingen blijken tijdens recessies in het algemeen beperkt te blijven. Tevens laat het jaar na een recessie vaak juist een bovengemiddeld rendement zien. Dit wordt mede veroorzaakt doordat (met name de professionele) beleggers geneigd zijn grofweg een jaar vooruit te kijken. Zij zijn zich ervan bewust dat het economisch herstel aanstaande is, waardoor al tijdens de recessie zelf de bodem onder de markten wordt gelegd. Wij zijn mede daarom voor de kalenderjaren 2023 en 2024 redelijk optimistisch gestemd.

Overheidsinvesteringen als stimulans voor economische groei

Ons optimisme komt tevens voort uit het feit dat veel overheden van plan zijn om omvangrijke investeringsplannen uit te voeren. De uitvoering van deze plannen zal voor extra economische groei en werkgelegenheid zorgen. De overheid fungeert wel vaker als aanjager van economische groei. Dit keer wordt dit vooral veroorzaakt door het daadkrachtig aanpakken van serieuze maatschappelijke zorgen zoals die op het gebied van veiligheid, klimaat en het op peil brengen van de ontoereikende en niet zelden achterstallige infrastructuur.

De economische gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne

De economische gevolgen van de door Rusland geïnitieerde oorlog in Oekraïne zijn voor de wereld tot heden gelukkig nog redelijk beperkt gebleven. De behoefte aan een meer gemeenschappelijk politiek optreden binnen Europa is erdoor vergroot, wat de slagkracht van Europa ten goede komt. In die zin heeft Poetin op diverse terreinen een averechts effect bereikt. De door Poetin in gang gezette bewegingen zullen zich op enig moment tegen hem en tegen Rusland keren.

Europa zal ongetwijfeld sterker uit deze oorlog komen en de Europese economie zal er een stevige impuls door krijgen. Uiteraard is hiervoor wel nodig dat het conflict niet uit de hand loopt, waardoor de VS zich genoodzaakt zou kunnen zien draconische militaire besluiten te nemen. We kunnen slechts met hart en ziel hopen dat de wereld hiervan gevrijwaard blijft.

Gerelateerde artikelen

Klant worden