Actualiteit

Actualiteit: Wapenwedloop en economische veerkracht

Wapenwedloop en economische veerkracht

De wereld bevindt zich in een periode van verhoogde spanningen, met landen die hun militaire budgetten verhogen in een poging om mogelijke dreigingen, in het bijzonder die van Poetin, het hoofd te bieden. Desondanks blijft de wereldwijde economie sterke groei vertonen, wat reden geeft tot voorzichtig optimisme over 2024. 

Wereldspanningen nemen toe

De wereld lijkt zich op een kritiek punt te bevinden. Langzaam maar zeker verhoogt China de druk op Taiwan, met een toenemend aantal ‘prikacties’. Als reactie beloven de Verenigde Staten (VS) en andere Westerse landen hun onvoorwaardelijke steun aan Taiwan, met dreigingen van onmiddellijke actie tegen elke vorm van Chinese agressie. Het Westen hoopt China hiermee te ontmoedigen over te gaan tot militaire actie. Tegelijkertijd bouwt China al jaren aan het uitbreiden van haar almaar groter wordende wapenarsenaal, waardoor de vraag opkomt of China zich op langere termijn nog iets zal aantrekken van de Amerikaanse dreigementen.

Groei van wereldwijde defensie-uitgaven 

Rusland heeft zijn militaire budget significant opgeschroefd naar meer dan 6% van het bruto binnenlands product, wat schril afsteekt tegen de krappe 2% die Europese landen besteden aan defensie. Vorig weekend riep Poetin 150.000 Russen op voor militaire dienst en stelde Ruslands economie volledig in op oorlogsvoering. 

Het tempo waarmee dit in Europa vorm krijgt, ligt vele malen lager. De overtuiging groeit dat er sneller gehandeld moet worden. Het Westen heeft een sterke verdediging nodig om vijanden zoals Poetin af te schrikken. Europa werkt hard aan het opzetten van een solide financiële en technische infrastructuur om hiervoor een goede financiële en technische basis te leggen. 

Landen zoals Japan, Zuid-Korea, Duitsland, Polen, Frankrijk, Engeland, Zweden en anderen verhogen hun defensie-uitgaven aanzienlijk. Na jaren van bezuinigingen tot het minimum, erkennen regeringsleiders nu de noodzaak van een evenwichtige machtsverhouding tussen Europa en Rusland, juist om de kans op een nucleaire oorlog te minimaliseren.

Amerika’s economische veerkracht 

Ondanks al deze geopolitieke spanningen, kende de Amerikaanse economie een sterke groei in het laatste kwartaal van 2023. Wel viel de inflatiedaling licht tegen, wat voor de Federal Reserve (Fed) een reden was om de financiële markten te laten weten dat het verlagen van de geldmarktrente mogelijk wat meer tijd zal vragen. Desondanks uitte Jerome Powell, voorzitter van de Fed, zich positief over de ontwikkelingen van de Amerikaanse economie.

De economische groei is heel gezond, de werkgelegenheid ontwikkelt zich gunstig en de aanstaande rentedaling veroorzaakt op voorhand extra optimisme onder consumenten en producenten. Na zestien maanden van krimp, herstelde de Amerikaanse verwerkende industrie onverwachts hard. De bedrijfscijfers van enkele grote bedrijven waren boven verwachting en geven aanleiding om voorzichtig optimistisch te zijn over het lopende kalenderjaar.

Economisch herstel in zicht voor China

Er is ook goed nieuws uit China, waar de productie eveneens lijkt te herstellen. Beleggers tonen zich optimistischer over de Chinese economie. Vorig jaar verdubbelde de winst van Huawei en de Chinese PMI-index (een economische indicator die de gezondheid van de productie- en dienstensector meet) liet een flinke stijging zien, wat erop duidt dat dit land de weg naar boven weer gevonden heeft. Vastgoed blijft voorlopig een zorgenkindje en veroorzaakt tevens een flinke toename aan slechte leningen bij Chinese banken.

Lichtpuntjes in Europa

Ook in Europa zijn de economische groeiverwachtingen positief bijgesteld. De Europese Centrale Bank (ECB) overweegt renteverlagingen halverwege het jaar. Hoewel de inflatiecijfers in Nederland tegenvielen, zagen de grootste Europese economieën zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, en Spanje een lichte daling in inflatie. Het zou daarom zo maar kunnen dat de ECB de verlaging van de geldmarktrente dit jaar eerder start dan de VS.

Voorzichtig optimisme in beleggingskansen

Alles overziende zijn wij nog steeds voorzichtig optimistisch over positieve beleggingskansen voor het kalenderjaar 2024. Als een goed begin het halve werk is, dan vormen de beleggingsresultaten over het eerste kwartaal hiervoor een welkome bodem. Maar ook voor dit bemoedigende begin geldt: er kan altijd een kink in de kabel komen en dan blijft een voldoende lange beleggingshorizon cruciaal voor een positief lange termijn resultaat.


Samengevat

  • De wapenwedloop verscherpt als reactie op globale dreigingen terwijl militaire budgetten wereldwijd stijgen.
  • Ondanks geopolitieke spanningen laat de wereldeconomie sterke groeicijfers zien.
  • De Amerikaanse economie ziet een opmerkelijke groei.
  • China toont tekenen van economisch herstel, ondanks uitdagingen in de vastgoedsector.
  • Europa past zijn economische groeiverwachtingen aan en overweegt renteverlagingen.
  • Er heerst voorzichtig optimisme over beleggingskansen voor 2024.

Gerelateerde artikelen

Klant worden