Actualiteit

Kalme beurzen, roerige wereld

Kalme beurzen roerige wereld scaled

De huidige situatie in de wereld is zeer uitdagend te noemen met toenemende geopolitieke spanningen en ingewikkelde internationale en nationale belangen. Ondanks dat wereldleiders moeite hebben om de situatie tot bedaren te brengen, trekken de beurzen geheel hun eigen plan.

Koopkracht en consumentenvertrouwen

In 2023 zagen we dat veel ondernemingen hun omzet verbeterden, wat bijdroeg aan de recente stijging van de aandelenkoersen. Ondanks diverse nationale en internationale uitdagingen, blijven consumenten flink geld uitgeven. De krapte op de Europese arbeidsmarkt gecombineerd met het inflatieverzachtend inkomensbeleid van de diverse overheden, hebben ervoor gezorgd dat de koopkracht in Europa redelijk op peil is gebleven. Dit heeft het consumentenvertrouwen goed gedaan. De reislust onder consumenten is sterk toegenomen en illustreert het redelijk financieel optimisme voor de nabije toekomst.

Gemengde eerste beursdag

De eerste beursdag van 2024 begon positief met groene koersen. Later op de dag zagen we echter een ommekeer naar rode cijfers. Deze verandering werd vooral veroorzaakt door een onverwachte rentestijging en door een Iraans oorlogsschip dat uitvoer. Dit leidde in de VS tot negatieve openingen en de Europese beurzen volgden deze trend.

De professionele markt is de eerste week van het jaar voornamelijk bezig met de administratieve afwikkeling van 2023 en het opstellen van strategieën voor 2024. Het zijn dan vooral particuliere beleggers die de koersontwikkelingen beïnvloeden. Pas sinds deze week worden de beurskoersen meer gestuurd door fundamentele analyses en keuzes van de institutionele beleggers.

Onzekere factoren in de wereldeconomie

Wat dit beursjaar zal brengen, kan in onze ogen niemand voorspellen. Onverwachte positieve of negatieve gebeurtenissen en geopolitieke ontwikkelingen kunnen de markten aanzienlijk beïnvloeden. Denk aan een plotseling overlijden van één van de wereldleiders, een eventuele Chinese inval in Taiwan of veranderingen in de situatie in Oekraïne of het Midden-Oosten.

Het is belangrijk om te onthouden dat de markt altijd onderhevig zal zijn aan onvoorspelbare gebeurtenissen. Deze onvoorspelbaarheid leidt niet alleen tot negatieve impulsen, maar biedt ook kansen voor positieve veranderingen.

Economie en lange termijn perspectief

Crises zijn van alle tijden en ervaring leert ons dat mensen het ‘gewone leven’ doorgaans snel weer oppakken. We moeten immers brood op de plank krijgen en dat lukt alleen als we ons werk blijven uitvoeren. Dit belang overstijgt vele andere belangen en dat is maar goed ook, want dit zorgt ervoor dat economieën blijven draaien en dat het economische fundament van ons bestaan overeind blijft.

Europese en Amerikaanse politieke verschuivingen

Politiek gezien zou 2024 een jaar van verandering kunnen zijn. Na een significante verschuiving in Nederland, staan ook in andere Europese landen belangrijke verkiezingen op de agenda, waaronder die voor het Europees Parlement. Verder zullen de Amerikaanse verkiezingen waarschijnlijk veel media-aandacht trekken. Ondanks de hoop van velen dat de enorme hoeveelheid rechtszaken tegen Donald Trump hem de kop zal kosten, blijft zijn populariteit binnen zijn eigen achterban groeien.

Optimisme ondanks uitdagingen

Is er dan geen reden tot optimisme? Zeker wel. De geschiedenis leert ons namelijk dat optimisten vaker ‘gelijk krijgen’ dan pessimisten. Wanneer conflicten of bepaalde risicovolle situaties uit de hand dreigen te lopen, ontstaat er vaak een nieuwe dynamiek waarbij regeringen, organisaties en individuen gaan samenwerken om oplossingen te vinden. Voorbeelden hiervan zijn de snelle Europese hulp aan Oekraïne en de gezamenlijke Europese inspanningen voor vaccindistributie tijdens de coronacrisis. Ook tijdens de financiële crisis van 2008/2009 wisten snelle en effectieve acties een grotere wereldwijde crisis af te wenden.

Vooruitzichten voor beleggers

Hoewel 2023 ook redenen bood tot zorg, werd het qua rendement uiteindelijk een mooi jaar voor beleggers. Zonder de huidige risicovolle omstandigheden te bagatelliseren, durven wij vast te houden aan het optimisme dat aan alle conflicten een einde komt. Laten we hopen dat dit al in 2024 het geval zal zijn. Onthoud altijd: de beste belegger is en blijft de lange termijn belegger die zich niet laat afleiden door tussentijdse conflicten of incidenten.

Gerelateerde artikelen

Klant worden