Actualiteit

Oorlog veroorzaakt onzekerheid

Oorlog veroorzaakt onzekerheid

In een wereld waar de echo van oorlogsconflicten voelbaar is, zijn de economische gevolgen voor de economie beperkt. Amerika laat indrukwekkende groeicijfers zien en Europa, hoewel meer beïnvloed door geopolitieke onrust, vertoont tekenen van economische veerkracht en aanpassingsvermogen.

Nog meer oorlogsbeelden

Het zijn gewelddadige en verdrietige tijden. De verschrikkingen van oorlogen wennen nooit. De oorlogsbeelden van Oekraïne zijn inmiddels op ons netvlies gebrand en sinds 7 oktober worden we elke dag geconfronteerd met de vreselijke oorlogsbeelden in Israël en de Gazastrook. Deze beelden laten niemand koud en doet ons meer en meer beseffen dat het een zegen is te mogen leven in een land waar vrede heerst.

Economische effecten en onzekerheid van oorlog

Hoe erg en verwoestend oorlogen feitelijk ook zijn en vooral het persoonlijke leed dat betrokken personen overkomt, in veruit de meeste gevallen zijn de economische gevolgen voor de wereldeconomie beperkt. Wij hebben dat in het verleden (Irak, Afghanistan, Jemen) diverse malen gezien. Dit geldt uiteraard niet voor de direct betrokken landen zelf, want de economische ontwikkeling van deze landen kan wel dramatisch wijzigen. Dit zien wij momenteel gebeuren in Oekraïne, in Rusland en sinds kort ook in Israël en de Gazastrook.

De wereldeconomie wordt wel meer aangetast wanneer de oorlog tussen Israël en de Palestijnen escaleert en een meer regionaal karakter krijgt. De olieprijzen zouden dan volgens deskundigen 60 tot 100% kunnen stijgen. In dat geval is het aannemelijk dat de aandelenbeurzen verder zullen dalen omdat het sentiment onder beleggers een stuk somberder wordt. De beurskoersen zullen daarbij een grilliger beeld laten zien.

Huidige bedrijfs- en macro-economische cijfers

Op dit moment geven de recente bedrijfs- en macro-economische cijfers hier in rationele zin geen aanleiding voor. De Amerikaanse economie draait op volle toeren, de Chinese economie komt na de coronapandemie op stoom (zij het langzamer dan verwacht) en ook de cijfers van Europa vallen mee.

Amerikaanse economische cijfers verrassend goed

De grootste economie ter wereld, de Verenigde Staten (VS), draait op dit moment verrassend goed en laat een zeer gezonde economische groei zien. Het afgelopen kwartaal groeide deze economie zelfs met 4,9%.

Binnen de beleggingscategorie aandelen investeren we ruim 60% in de VS. Hierdoor profiteren onze beleggers van de goede resultaten van met name de in Amerika gevestigde grote bedrijven zoals Amazon, Apple, Meta, Chevron, Booking, Intel, McDonalds, Microsoft, Alphabet (Google), Microsoft en vele anderen.

Europese economische cijfers vallen mee

Wel blijft de Europese economie duidelijk achter vergeleken met Amerika. Wij hebben beduidend meer last van de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, mede omdat onze externe afhankelijkheid van energie veel groter is. De VS kan nagenoeg volledig in de eigen energiebehoefte voorzien.

Toch vallen de winstcijfers van veel bedrijven, ook die in Europa, mee. Zo profiteerde Air-France KLM door de sterk gestegen vraag naar vliegtickets boven verwachting en realiseert het de hoogste kwartaalwinst ooit. Het Franse luxemerk LVHM werd het meest waardevolle beursfonds van Europa. De beurskoers van het luxemerk Hermès groeide dit jaar met ruim 20%. De kwartaalcijfers van Philips verrasten de markt in positieve zin. Via onze breed samengestelde Europese indextrackers beleggen wij ook in deze bedrijven.

Verwachte Europese groeicijfers en inflatie

De macro-economische groeicijfers voor Europa zijn dit jaar enkele keren naar beneden bijgesteld. Op dit moment verwacht de Europese Centrale Bank (ECB) voor 2023 een schamele groei van 0,7% en voor 2024 een groei van 1%.

Met het bestrijden van de inflatie gaat het gelukkig wel wat beter. Voor dit jaar verwacht de ECB een inflatie van 5,6% en voor 2024 een inflatie van 3,2%. In 2025 denkt de ECB weer in de buurt te komen  van de beleidsnorm van 2%. De door de ECB sterk opgetrokken beleidsrente is hier voornamelijk debet aan en veroorzaakt tevens de beoogde afkoeling van de Europese economieën. Wellicht ligt het ergste inmiddels achter ons (mits er geen nieuwe geopolitieke spanningen ontstaan).

Positief toekomstbeeld voor lange termijn beleggers

Veel ondernemingen laten bevredigende resultaten zien. Het producentenvertrouwen is licht hersteld en de consument blijft redelijk geld uitgeven. Overheden zijn gedwongen zeer forse investeringen te doen ten gunste van de energietransitie en het verbeteren van de infrastructuur, wat de economische groei en de werkgelegenheid ten goede komt.

Kortom, het toekomstbeeld voor lange termijn beleggers ziet er ons inziens zeker niet somber uit. Integendeel zelfs. Alle kansen opgeteld kan de Europese economie de komende jaren een stevige boost krijgen en kunnen beleggers hiervan profiteren. Mede om die reden zien wij eventuele toekomstige koersdips als extra kansrijke momenten om in de markt te stappen of om extra aandelen bij te kopen. 

Samengevat

  • Oorlogen hebben over het algemeen beperkte effecten op de wereldeconomie.
  • Een escalatie van het conflict tussen Israël en de Palestijnen kan invloed hebben op olieprijzen en aandelenbeurzen.
  • De Amerikaanse economie toont sterke groeicijfers met een groei van 4,9% in het afgelopen kwartaal.
  • De Europese economie ervaart meer gevolgen van het conflict tussen Oekraïne en Rusland, vooral vanwege de grotere energieafhankelijkheid. Desondanks tonen Europese bedrijven positieve resultaten.
  • De Europese Centrale Bank voorspelt een groei van 0,7% voor 2023 en 1% voor 2024.
  • Inflatieverwachtingen voor Europa zijn bijgesteld, met verwachtingen van 5,6% voor dit jaar en 3,2% voor 2024.
  • Ondanks huidige uitdagingen blijft het toekomstperspectief voor lange termijn beleggers positief.
  • Grote investeringen in energietransitie en infrastructuur kunnen de Europese economie stimuleren en kansen bieden voor beleggers.

Gerelateerde artikelen

Klant worden