Actualiteit

Wereldwijde onrust en economische groei

Actualiteit Wereldwijde onrust en economische groei

De wereldwijde onrust, zoals de oorlogen in Oekraïne en de Gazastrook, maakt veel indruk. Toch is de invloed hiervan op de beurs beperkt. De economie blijft groeien.

Geopolitieke gebeurtenissen en koersvorming van aandelen

De wereld van beleggen is dynamisch en complex, al helemaal in tijden van wereldwijde spanningen. De koersvorming van aandelen  is afhankelijk van de prestaties van bedrijven, maar ook van geopolitieke ontwikkelingen en macro-economische factoren zoals economische groei, inflatie, renteverwachtingen, werkgelegenheid en investeringsklimaat. 

De afgelopen jaren hebben de ingrijpende geopolitieke gebeurtenissen, waaronder de oorlog in Oekraïne, de spanningen tussen China en Taiwan en de oorlog in de Gazastrook, veel minder invloed gehad op koersvorming van beursgenoteerde aandelen dan je als toeschouwer zou verwachten (of sommigen wellicht hebben gevreesd).

Oorlog, energieprijzen en beurskoersen

Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hadden maar weinigen voor mogelijk gehouden en sloeg in als een bom. Gek genoeg was het niet de oorlog die de aandelenkoersen zwaar onder druk zette, maar de gevolgen ervan voor de olie- en gasprijzen. 

Met name West-Europa ondervond extreem veel hinder van de zeer sterk gestegen energieprijzen en zette alles op alles om de negatieve gevolgen hiervan zo goed zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor keerde de rust op economisch gebied enigszins terug, en het jaar na het begin van de oorlog bleek een van de betere beursjaren te zijn.

Toegenomen geopolitieke spanningen

De geopolitieke spanningen zijn de laatste tijd flink toegenomen. Poetin dreigt regelmatig met de inzet van de zwaarst denkbare wapens. President Xi van China spreekt ook vaker dreigende taal en voert de druk richting Taiwan verder op. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met de beelden van de oorlog in de Gazastrook, creëren een gevoel van ongemak en onzekerheid onder beleggers. 

Onzekerheid werkt verlammend, waardoor sommigen zich afvragen of het wel verstandig is om belegd te blijven. In persoonlijke adviesgesprekken met onze klanten komt dit onderwerp regelmatig ter sprake. Gelukkig maar, want dit biedt ons de kans om de nodige kanttekeningen te plaatsen en context te bieden.

Economische en militaire druk op Rusland

Het verleden leert ons dat angst een slechte raadgever is en dat situaties snel kunnen veranderen. Nu belangrijke Westerse landen – Engeland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten (VS) – Oekraïne toestemming hebben gegeven om zware wapens onder bepaalde voorwaarden te richten op Russische lanceerinstallaties, neemt de kans op verdere escalatie vanzelfsprekend toe.

Tegelijkertijd is het mogelijk dat Poetin tot de conclusie komt dat de prijs van oorlogsvoering te hoog wordt, niet alleen qua hoeveelheid manschappen, maar ook door de vernietiging van hun infrastructuur, militaire middelen en oliedepots. Bovendien ziet Poetin dat het Westen niet opgeeft, zich steeds beter organiseert en geleidelijk aan meer materieel aan Oekraïne ter beschikking stelt. 

We moeten ons realiseren dat de economische kracht van Europa en de VS ver boven die van Rusland uitsteekt en dat de oorlog een steeds zwaardere wissel trekt op de groei van de Russische economie. Dit kan mogelijk leiden tot een heroverweging van de oorlog door Poetin en zijn bondgenoten.

Positieve economische ontwikkelingen 

Ondanks de weinig bemoedigende situaties die hierboven zijn beschreven, groeit het optimisme onder ondernemers. De inflatie lijkt, hoewel met enige schommelingen, steeds meer onder controle te komen. Bovendien is het aannemelijk dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente deze week met 0,25% zal verlagen. 

In de VS neemt de economische groei met 0,4% extra toe tot 2,1%, terwijl de wereldwijde economische groei zelfs 3,2% bedraagt. Vanwege tegenvallende inflatieontwikkelingen zal de VS het tempo van renteverlagingen in 2024 vertragen. Waarschijnlijk zal dit ook in Europa gebeuren.

Per saldo staan de meeste macro-economische indicatoren op groen en presteren veel beursgenoteerde bedrijven zoals verwacht, of beter dan verwacht. Mochten er bovendien positieve ontwikkelingen op het geopolitieke vlak plaatsvinden, dan zal de beurs hiervan profiteren en de wind in de rug krijgen.

Conclusie

De huidige geopolitieke spanningen zorgen voor onzekerheid onder beleggers. Echter, zijn onzekerheid en marktschommelingen inherent aan beleggen. Het potentieel voor groei en winst is de beloning voor het accepteren van deze onzekerheden. Door geduldig en consequent te blijven beleggen, kun je als belegger profiteren van groei op de lange termijn. 

Veel van onze klanten beleggen met een horizon van gemiddeld 10 jaar of langer. Met deze lange termijn visie kun je de tijdelijke bewegingen op de beurs opvangen. De wereldwijde economische groei biedt een stevige basis voor optimisme, zelfs in tijden van geopolitieke onzekerheid. 

Samenvatting

  • Oorlog in Oekraïne had invloed door stijgende energieprijzen.
  • Geopolitieke spanningen zijn toegenomen, maar Westerse economieën blijven sterk.
  • De inflatie lijkt onder controle te komen.
  • De ECB overweegt een renteverlaging van 0,25%.
  • De economische groei in de VS neemt toe tot 2,1% en wereldwijd tot 3,2%.
  • De VS vertraagt de renteverlagingen in 2024.
  • Beursgenoteerde bedrijven presteren beter dan verwacht.
  • Langetermijnvisie helpt om marktschommelingen te doorstaan.

Gerelateerde artikelen

Klant worden