Actualiteit

Tegenstrijdige berichten

Actualiteit

Positieve en minder positieve economische berichten volgen elkaar vandaag de dag met grote regelmaat op, vergelijkbaar met eb en vloed. Dit fenomeen is van alle tijden. Gelukkig kunnen ervaren beleggers deze uiteenlopende berichten goed naast zich neerleggen.

Minder zorgen over inflatie

Recent was er alle aanleiding om ons zorgen te maken over de extreem hoge inflatie, maar een nieuwe rekenmethode van het CBS leert ons echter dat de soep niet zo heet gegeten wordt als zij wordt opgediend. Deze week vertelde Han de Jong, een gewaardeerde econoom, op BNR dat de inflatie binnenkort waarschijnlijk zelfs kan dalen naar een niveau van rond de 0%. Het kan dus verkeren.

In dezelfde uitzending vertelde de econoom dat de inkoopmanagersindex (een veelgebruikte en redelijk betrouwbare index) was gezakt tot onder de 44%. De laagste stand in ruim drie jaar. Een percentage boven de 50% duidt op groei en daaronder op een krimp van de economie. Kortom het begint er serieus op te lijken dat we binnenkort in een, al dan niet milde, recessie belanden.

Geen slechte zaak want de Europese Centrale Bank (ECB) wil de inflatie hoe dan ook terugdringen en heeft daarvoor de beleidsrente al vele malen verhoogd. Haar rentebeleid begint klaarblijkelijk effect te sorteren. Met het duurder maken van geld wordt de economische groei getemperd, worden consumenten kopschuw, investeren ondernemers minder, daalt de vraag naar arbeid, nemen de looneisen af, wordt de loon-prijsspiraal doorbroken en kan de inflatie langzaam of wellicht snel afnemen.

Aandelenmarkt blijft stijgen ondanks somber nieuws

Ondanks het sombere nieuws is de aandelenmarkt wereldwijd in juni met ruim 2% gestegen en nadert de AEX haar hoogste niveau ooit. Door de aantrekkende kapitaalmarktrente worden obligatiebeleggingen weer aantrekkelijker. Banken zijn mede onder druk van de overheid eindelijk overstag om de rente op de spaarrekeningen in rap tempo te verhogen. Consumenten trekken zich overigens niet veel aan van de slechte economische berichten en besluiten en masse naar het buitenland op vakantie te gaan.

Oekraïne-conflict minder invloed op financiële markten

Het lijkt erop dat het Oekraïne-conflict geleidelijk aan minder invloed heeft op de financiële markten.  De koersvorming wordt er nog nauwelijks door beïnvloed. In zekere zin is dat maar goed ook, want het zou teveel ‘eer’ zijn voor Poetin en consorten. Wel neemt de onzekerheid over de hoogte van de gasprijs toe met het dichterbij komen van het winterseizoen. Betrokken Europese overheden hebben tijdens het vorige seizoen echter leergeld betaald en het lijkt reëel te veronderstellen dat de prijsschommelingen dit keer minder heftig zullen zijn.

Achter de politieke schermen rommelt het stevig in Rusland en het zou zomaar kunnen dat wij de komende tijd getuigen zullen zijn van verrassende ontwikkelingen. Laten we hopen dat deze ontwikkelingen de duur van de oorlog zullen verkorten, aangezien steeds meer experts geloven dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne lang zal aanhouden.

Aandelenbeurzen benaderen all-time highs

Ondanks de nodige negatieve signalen over de groei van de wereldeconomie in het algemeen en van Europa in het bijzonder, staan veel aandelenbeurzen dichtbij hun all-time highs. Waar economische instituten aanvankelijk een groei naar boven bijstelden, was de laatste aanpassing neerwaarts gericht. Evengoed steeg de belangrijke Nasdaq index het eerste halfjaar van 2023 sinds 1999 niet meer zo snel. Deze stijging wordt voornamelijk gedreven door de technologie-aandelen.

Zorgelijk is dat China onlangs besloten heeft de export van bepaalde uiterst belangrijke grondstoffen, zoals gallium en germanium, voor de productie van chips flink in te gaan perken. Deze beslissing is een reactie op het stopzetten van de levering van hoogwaardige chipproductiemachines, waaronder die van ASML, aan China. De recente bezoeken van twee Amerikaanse ministers aan China hebben deze ontwikkeling niet kunnen voorkomen.

Meer beleggers willen instappen

Wij merken als vermogensbeheerder dat er onder (potentiële) beleggers een verhoogde belangstelling is om te investeren in aandelen te beleggen of hun bestaande posities uit te breiden. We zien een stijging in de hoeveelheid stortingen en een duidelijk groeiend aantal nieuwe klanten. Mede hierdoor blijven we vasthouden aan ons eerdere optimisme over de groei van de wereldeconomie, zij het met een meer gematigde verwachting, en daarmee ook de aandelenmarkten.

Gerelateerde artikelen

Klant worden