Actualiteit

Doorhobbelen op weg naar rendement

Actualiteit doorhobbelen

Het woord ‘doorhobbelen’ mag dan wel ouderwets klinken, maar het beschrijft treffend de huidige situatie voor beleggers. Beleggers worden voortdurend heen en weer geschud door kuilen en hobbels op de weg naar rendement. De afgelopen tijd lijken deze hobbels vaker voor de komen dan we gewend zijn. Terwijl ervaren beleggers hiermee kunnen omgaan, riskeren minder ervaren beleggers hier spierpijn aan over te houden.

Wervelwind van economische en geopolitieke ontwikkelingen

Dezer dagen volgen economische feiten en geopolitieke gebeurtenissen elkaar in rap tempo op. De ene keer veroorzaken deze nieuwe berichten licht toenemend optimisme, maar even snel verdwijnt dit optimisme weer als sneeuw voor de zon. Als burger en belegger worden we soms overladen met de alarmerende berichten.

Vertrouwen in de toekomst

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Zo is de dalende inflatie goed voor de economie en creëert het een steviger economisch fundament voor de toekomst. De gunstige werkgelegenheidscijfers maken dat de Europese economie tegen een stootje kan en dat veel consumenten hun koopkracht op peil weten te houden.

Het vertrouwen onder producenten en consumenten bevindt zich al langere tijd op een laag niveau, maar lijkt nu te stabiliseren. De daling van de energieprijzen kan het vertrouwen mogelijk verbeteren, vooral als consumenten in 2024 ervaren dat hun koopkracht goed op peil is gebleven.

Een opsteker is dat er vele miljarden in de energietransitie worden geïnvesteerd. De elektrificering van het wagenpark zet door en er wordt in Europa keihard gewerkt aan het fors uitbreiden van het aantal laadpalen. Energiemaatschappijen investeren vele miljarden aan de verbetering van het elektriciteitsnetwerk en zorgen daarmee voor een infrastructuur die in lijn is met de ambitieuze doelen van de betreffende overheden.

Economische afkoeling beperkt de inflatie

Toch neemt de onzekerheid onder beleggers toe, vooral door de aanhoudende hoge rente. Er wordt zelfs gevreesd dat de rente nog eens met een kwart procent zal stijgen, wat mogelijk tot een economische afkoeling of zelfs een recessie kan leiden.

Wat ons betreft is dit precies wat de financiële autoriteiten proberen te bereiken. Door de afkoeling van de economie wordt de inflatie verder beperkt. Hoewel de zwakkere bedrijven in deze fase moeilijkheden kunnen ondervinden, zal de kwaliteit van het bedrijfsleven op de lange termijn verbeteren.

Weinig zicht op oplossing oorlog in Oekraïne

Daarentegen legt de oorlog in Oekraïne een donkere sluier over Europa, vooral omdat er weinig zicht is op een oplossing. De politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten (VS) geven geen aanleiding tot optimisme, terwijl de samenleving steeds meer verdeeld raakt. Eigenbelang gaat steeds vaker voor algemeen belang, wat zorgt voor een verontrustende mate van maatschappelijke polarisatie.

Internationale zorgen over mogelijke herverkiezing Trump

Internationaal bestaan er veel zorgen over de eventuele herverkiezing van Donald Trump. Hij heeft in zijn eerste termijn laten zien extreme en onvoorspelbare besluiten (ook met grote sociaal-economische gevolgen) te kunnen nemen. Deze ontwikkelingen laten beleggers niet koud en hebben invloed op hun vertrouwen in de toekomst.

Spanningen VS en China

Wat de spanningen tussen de VS en China betreft zijn wij positiever. Hoopgevend zijn de recente bezoeken van enkele ministers van de VS aan China. Het lijkt duidelijk dat beide partijen de wil hebben om met elkaar in gesprek te blijven. Men probeert het conflict te de-escaleren en doet daarvoor over en weer zelfs concrete handreikingen.

Xi Jinping, de president van de Volksrepubliek China, heeft de afgelopen tijd te maken gehad met aanzienlijke tegenslagen. De vastgoedsector is een blok aan zijn been en de aanpak van de coronacrisis heeft meer economische en sociale schade veroorzaakt dan hem lief is. De economische groei heeft een flinke deuk opgelopen en Xi’s reputatie is hierdoor aangetast. Het is heel goed denkbaar dat hij zich nu meer zal richten op vreedzame co-existentie.

Feit is en blijft dat China en de VS onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De landen kunnen niet zonder elkaar. Beide economieën zijn, alle stevige verbale confrontaties ten spijt, sterk met elkaar verweven.

Laten we hopen dat gezond verstand uiteindelijk zal overwinnen en dat beide grootmachten een werkbare vorm van samenwerking zullen vinden. Het verleden leert dat samenwerking landen de nodige welvaart heeft gebracht.

Als vermogensbeheerder hebben we vertrouwen dat de recente verbetering van de relatie tussen China en de VS zal doorzetten en de handel zal normaliseren. Ervan uitgaande dat China zichzelf economisch zal herstellen, zal het zijn rol als motor van de wereldeconomie weer kunnen vervullen. We moeten echter rekening houden met onzekerheid en instabiliteit als Trump opnieuw tot president van de VS gekozen zou worden. Dan komen de kaarten waarschijnlijk heel anders te liggen. Tot die tijd zal het ‘doorhobbelen’ zijn.

Samengevat

  • Beleggers ervaren momenteel een periode van voortdurende onzekerheid en uitdagingen, waarin ze als het ware “doorhobbelen” op een hobbelige weg, en moeten leren omgaan met de aanhoudende turbulentie op de markten.
  • Ook zijn er positieve punten, zoals dalende inflatie en gunstige werkgelegenheidscijfers in Europa.
  • Het vertrouwen onder producenten en consumenten is laag, maar lijkt te stabiliseren, de dalende energieprijzen kunnen helpen.
  • Toenemende zorgen over de hoge rente en mogelijke economische afkoeling.
  • De oorlog in Oekraïne en politieke verdeeldheid in de VS zorgen voor sombere vooruitzichten.
  • Bezorgdheid over de mogelijke herverkiezing van Donald Trump en zijn onvoorspelbare beslissingen.
  • Ondanks conflicten tussen de VS en China, bestaat er hoop op diplomatieke oplossingen.
  • China en de VS zijn onderling sterk afhankelijk, en samenwerking zou welvaart kunnen brengen.

Gerelateerde artikelen

Klant worden