Blog

De do’s en don’ts van beleggen

De dos en donts van beleggen

Wie denkt dat beleggen een rationeel proces is, heeft het mis. Beleggers zijn meer dan gevoelig voor psychologische valkuilen. ‘Kopen als het goed gaat’ en ‘verkopen als het slecht gaat’ zijn de meest bekende beleggersfouten. Maar in het heetst van de strijd neemt menig belegger uit emotie soms tóch de verkeerde beslissing. Echter, als je je bewust bent van de klassieke valkuilen, kun je je wapenen tegen irrationele beslissingen en zorgdragen voor een beter financieel resultaat. 

Don’ts van beleggen

Het beursgezegde ‘stil blijven zitten als je geschoren wordt’ is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Andersom blijkt voor veel beleggers de verleiding groot om in een overspannen markt nog net op een rijdende trein te springen. Kortom, als belegger heb je veel verleidingen te weerstaan.

We lichten onderstaand een aantal klassieke psychologische valkuilen toe, ofwel de zogenaamde don’ts van beleggen.

1. Te veel waarde hechten aan autoriteit
Menig belegger hecht te veel waarde aan de visie van mensen met autoriteit. In de zoektocht naar rendement gaan beleggers op zoek naar de mening van beursgoeroe’s. Als een succesvol investeerder een aandeel of een sector tipt, volgt er dan ook vaak een run op de betreffende aandelen. De moraal van het verhaal is echter dat beurzen zich moeilijk laten voorspellen. Je kunt daarom beter niet blindvaren op deze adviezen. Houd vast aan je eigen beleggingsstrategie.

2. Geen verlies durven nemen
Niets is zo pijnlijk als verliesnemen. Dat verklaart waarom beleggers soms te lang vasthouden aan hun slecht renderende portefeuille met veel individuele titels (en dus een minder goede spreiding). Ze hebben nog stille hoop dat hun verliezen op lange termijn weer goed gemaakt worden. In de praktijk blijkt echter dat beleggers hier beter niet op kunnen wachten. Laat je verlieslatende aandelen tijdig los en investeer in een goed gespreide portefeuille met meer potentie.

3. Overmoedig handelen
Overmoed kan ervoor zorgen dat je je beleggingskennis overschat en beleggersrisico’s onderschat. Als je beleggingen goed renderen, kun je (onbewust) denken dat je dit mooie rendement te danken hebt aan je eigen beleggingskeuzes, in plaats van aan het goede beursklimaat. Kortom, je denkt als belegger controle te hebben over je portefeuille. Zo kun je geneigd zijn meer risico te nemen om nog betere rendementen te behalen. Overschatting van je rol als belegger kan zo leiden tot verkeerde keuzes.

4. Achter de kudde aanlopen
Beleggers zijn geneigd om het gedrag van anderen te kopiëren. Ze laten zich doorgaans leiden door hun sociale omgeving of de media. Dit fenomeen staat ook wel bekend als kuddegedrag. Als iedereen om je heen immers in een bepaalde belegging investeert, dan móét het wel een goede keuze zijn. Dit verklaart waarom beleggers zich begin deze eeuw massaal stortten op internetaandelen, en zoals nu op de bitcoin. De beste remedie tegen kuddegedrag is met gezond verstand naar de waarde van de belegging kijken en soms tegen de stroom in te durven zwemmen.

5. Selectief kijken naar kansen en risico’s
Beleggers lezen de krant of het nieuws zoals zij deze het liefste zien. Als zij beleggen in farmacie, selecteren zij onbewust informatie die deze keuze bevestigt. Hierdoor staan ze niet meer open voor argumenten of signalen die het tegendeel bewijzen. Ook denken wij als beleggers doorgaans liever niet terug aan onze missers. Ons selectieve geheugen laat ons eerder aan onze beleggingssuccessen terugdenken. Hierdoor vergeet je immers de pijnlijke momenten uit het verleden (de koersverliezen). Echter heb je hierdoor geen realistisch beeld meer van kansen en risico’s. Deze selectieve waarneming kan leiden tot verkeerde beleggingsbeslissingen. Blijf als belegger objectief.

6. Enkel beleggen in bekende bedrijven
Beleggers kopen graag binnenlandse aandelen of aandelen van bekende bedrijven zoals Unilever, Ahold of Shell. Deze beleggingen geven een vertrouwd en veilig gevoel. Het kan ertoe leiden dat je onvoldoende spreiding aanbrengt in je portefeuille, wat weer kan leiden tot forse koersschommelingen en verliezen. Verlies dus niet de spreiding uit het oog, zowel qua regio’s als sectorverdeling. Door diversificatie verlaag je immers de kans op individuele bedrijfsrisico’s.

Het belangrijkste is om alle bovenstaande valkuilen in eerste instantie te herkennen. Zorg er vervolgens voor dat je deze verkeerde keuzes zoveel mogelijk voorkomt. Nu je weet welk gedrag je liever vermijdt, vraag je je waarschijnlijk af wat je als belegger dan beter wél kunt doen? Onderstaand vind je de Do’s van beleggen: een zestal aanraders waar je geen glazen bol voor nodig heeft.

Do’s van beleggen

Beleggers hebben de afgelopen decennia al diverse stormen doorstaan. Zo zijn we begin deze eeuw gestart met de internetbubbel, kort daarop gevolgd door de aanslag op de Twin Towers in 2001. De kredietcrisis volgde in 2008 en tot slot kwam de coronacrisis voorbij. Als langetermijnbelegger ben je inmiddels dan ook gepokt en gemazeld. Je weet bijvoorbeeld dat een crisis nooit het goede moment is om uit te stappen. .

Maar wat is nog meer belangrijk om rekening mee te houden? Hieronder volgen de zogenaamde Do’s van beleggen.

1. Focussen op de lange termijn
“Als je succesvol wil beleggen, wees dan een langetermijnbelegger”. Dit is een gevleugelde uitspraak van grondlegger van indexbeleggen, John Bogle (Vanguard). Op de lange termijn word je als belegger met een goed gespreide portefeuille en een lange adem vrijwel altijd beloond. Maar wat als je niet meer voldoende beleggingshorizon hebt? Bijvoorbeeld omdat je (een deel van) het geld binnen 2 of 3 jaar alweer nodig heeft. In dat geval is beleggen in aandelen zeer waarschijnlijk geen goede keuze en raden wij je aan een financiële buffer aan te houden. 

2. Voldoende buffer achter de hand houden
Wanneer je afhankelijk bent van inkomsten uit je portefeuille, is het verstandig om voldoende cash achter de hand te houden. We raden een buffer aan van 2 tot 3 jaar voor levensonderhoud. Zo voel je je bij een eventuele tussentijdse beursdaling een stuk comfortabeler en voel je niet de behoefte om tussentijds uit te stappen. Hierdoor creëer je rust voor jezelf. Daarnaast blijkt historisch gezien dat iedere crisis binnen 2 tot 3 jaar weer overwonnen is.

3. Vasthouden aan je beleggingsstrategie
Voordat je gaat beleggen kies je een verhouding tussen aandelen en obligaties (je asset allocatie of beleggingsmix). Deze sluit aan op je beleggingsdoelstellingen en risicoperceptie. Houd hier als belegger dan ook aan vast. Hoe verleidelijk het ook is om defensiever te gaan beleggen als de beurzen stijgen of juist offensiever om dat laatste graantje nog mee te pikken. Dan ben je de markt aan het timen en dit heeft weinig beleggers tot noch toe windeieren gelegd. Ons advies is dan ook: wees standvastig en blijf bij je beleggingsstrategie. Deze heb je immers voor de lange(re) termijn gekozen. (Dit neemt overigens niet weg dat je je beleggingsmix gedurende je beleggingsjaren blijvend moet controleren. Leeftijd, beleggingsdoelen en omstandigheden zijn immers aan verandering onderhevig.)

4. Goed gespreid beleggen
Spreiden, spreiden en nog eens spreiden. Spreid over diverse beleggingscategorieën (aandelen en obligaties, ook wel jouw asset allocatie of beleggingsmix), maar ook over diverse aanbieders, beleggingsstijlen, regio’s en sectoren. Door te beleggen in indextrackers ben je als belegger doorgaans al verzekerd van een goede spreiding. Tussentijdse scherpe dalingen in de markt brengen zo minder schommelingen in je belegde vermogen teweeg.

5. Gefaseerd instappen
Nu de beurzen na de coronadip weer zijn aangetrokken, hebben veel nieuwe beleggers last van hoogtevrees. Is dit wel het goede moment om in te stappen? Na zo’n lange opwaartse beweging zal er wel weer een forse correctie aankomen, toch? Maar door zo te denken, blijf je als belegger soms (te lang) aan de zijlijn staan en moet je lijdzaam toezien hoe je een stuk opwaarts potentieel heeft gemist. Bovendien wordt het met de dag moeilijker om alsnog te starten. We raden je in dit geval aan gefaseerd in te stappen. Dit kan periodiek met een vast bedrag, bijvoorbeeld ieder kwartaal. Zo spreid je je instapmoment. Als de markten stijgen profiteer je mee en mocht er een beurscorrectie volgen, dan heb je nog geld achter de hand om hierop te anticiperen. Wellicht kun je met het overige vermogen versneld instappen. Zo zijn er verschillende instapscenario’s waarmee je kunt werken.

6. Regelmatig herbalanceren
Over het algemeen geldt dat beleggers hun portefeuille niet constant moeten wijzigen. Breng alleen verandering aan als dat echt nodig is en doe dit op een strategische en gedisciplineerde manier. Het is daarom wijsheid om je portefeuille periodiek onder de loep te nemen en de verhouding van de vermogenscategorieën aandelen en obligaties weer in de optimale verhouding te brengen. Doordat je je portefeuille weer in evenwicht brengt, neem je als het ware winst bij een stijgende markt (je verkoopt immers aandelen en koopt obligaties bij) en investeert extra in een dalende markt (je koopt immers aandelen bij en verkoopt obligaties).

Conclusie

Het is duidelijk dat we weg moeten blijven van psychologische valkuilen. Bij geldzaken wil je je niet laten leiden door emoties. Een standvastige beleggingsstrategie is belangrijk. Maar dit is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vergt een planmatige en systematische manier van werken, zeker als het om je persoonlijke financiën gaat. Het kan dan ook verstandig zijn om het beheer van je geld over te laten aan een financieel specialist of vermogensbeheerder. Het grootste risico van beleggen, dat ben je immers zelf.

Gerelateerde artikelen

Klant worden