Terugblik

September 2023

Terugblik op de maand

September was opnieuw een onrustige beleggingsmaand. Geopolitieke spanningen bleven aanhouden en ook inflatiebeheersing bleef een bron van zorg. Offensieve beleggingsprofielen zagen een waardevermindering van 2%, terwijl defensieve profielen met 0,5% afnamen. Volhouden en geduld tonen wordt uiteindelijk beloond, ondanks een weg vol obstakels.

Aandelen

Aandelen in ontwikkelde markten daalden met ruim 2%. Amerikaanse aandelen verloren zelfs 4,5% van hun waarde, maar een stijging van de dollar dempte dit verlies met 2,5%. Ondanks de stagnerende economische groei in China, kwamen opkomende markten uit op een daling van slechts 0,5%. De ontwikkelde Aziatische markten zagen ook een daling van 1%.

Obligaties

De stevige taal van vooral de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, leidde tot dalende obligatiekoersen en daarmee oplopende rentetarieven. De inflatie is nog steeds niet voldoende teruggedrongen en toekomstige renteverhogingen zijn nog steeds een mogelijkheid. De markt verwacht pas na volgend jaar een mogelijke rentedaling. Omdat we nog steeds relatief korte looptijden hanteren voor onze obligaties (ruim 2 jaar) bleven de koersen stabiel.

Vastgoed*

Beursgenoteerd vastgoed beleefde een matige maand, met een bescheiden koersdaling van 0,3%. De zorgen over de Chinese vastgoedsector waren vorige maand al verwerkt in de koersen.

* Het benoemen van de beleggingscategorie vastgoed vindt dit keer voor de laatste keer plaats. Sinds een herbalancering medio september valt deze sector onder de beleggingscategorie aandelen. Een brede spreiding over sectoren, waaronder vastgoed, technologie, financials en consumentengoederen blijft een belangrijk onderdeel van ons beleggingsbeleid.


De herfst is aangebroken en het beleggingsjaar nadert de jaarafsluiting. Wat de komende maanden zullen brengen weet niemand en is ook niet belangrijk met het oog op de lange termijn. Zowel op sociaal maatschappelijk als economisch vlak blijven er voor beleggers vele uitdagingen op de weg naar rendement. Een stabiel en weloverwogen beleggingsbeleid is de beste manier om hier mee om te gaan.

Gerelateerde artikelen

Klant worden