Blog

Levert duurzaam beleggen het ‘beste’ rendement op?

Duurzaam beleggen beste rendement

In een wereld waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, groeit ook de belangstelling voor duurzaam beleggen. Maar levert deze vorm van beleggen ook daadwerkelijk het beste rendement op? Steeds meer onderzoeken en praktijkvoorbeelden wijzen erop dat duurzaam beleggen niet alleen goed is voor de planeet, maar ook voor je portemonnee.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen, ook wel ESG-beleggen genoemd, houdt rekening met Environmental, Social en Governance factoren bij het nemen van beleggingsbeslissingen. In plaats van alleen te kijken naar financiële winst, richten duurzame beleggers zich ook op de bredere invloed van hun investeringen. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze kiezen voor bedrijven die zich inzetten voor CO2-reductie, goede arbeidsomstandigheden en ethisch bestuur.

Het is wel belangrijk te weten dat we het hier niet hebben over impactbeleggen. Impactbeleggen gaat een stap verder en richt zich alleen op bedrijven die zich actief inzetten voor positieve veranderingen, zoals hernieuwbare energie of sociale ondernemingen. Wij beleggen hier niet in omdat een goede spreiding in het geding komt. 

Duurzaam beleggen kan leiden tot meer rendement

Veel mensen denken dat duurzaam beleggen per definitie minder rendement oplevert dan ‘normaal’ beleggen, omdat bedrijven hogere kosten zouden hebben en daardoor minder winstgevend zouden zijn. 

Maar het tegendeel lijkt waar. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat duurzaam beleggen op lange termijn kan leiden tot hogere rendementen. Enkele voorbeelden:

  1. 10 jaar onderzoek van MSCI
    Uit een onderzoek van MSCI over de periode 2009 tot 2019 blijkt dat bedrijven met hoge ESG-scores aanzienlijk beter presteerden dan niet-duurzame bedrijven. De top 20 ESG-fondsen behaalden in die 10 jaar bijna 2% extra rendement. Hoewel dit percentage op het eerste gezicht bescheiden lijkt, werd 80% van dit extra rendement gerealiseerd in de laatste vier jaar (2015-2019). Dit wijst op een groeiende bewustwording en toenemend belang van duurzaam beleggen.
     
  2. Onderzoek van de Oxford University
    Een onderzoek van de Oxford University uit 2015 toont aan dat bedrijven met een sterke focus op duurzaamheid en goed bestuur betere presteren op lange termijn. Uit 88% van de onderzoeken blijkt dat bedrijven die zich houden aan de ESG-criteria beter presteren op operationeel gebied. Daarbij toont 80% van de onderzoeken aan dat duurzaamheidspraktijken een positieve invloed hebben op de beleggingsprestaties. Dit rapport laat zien dat duurzaamheid en winstgevendheid goed samengaan.

Meer partijen kiezen duurzaam

Steeds meer grote investeringsmaatschappijen zien de voordelen van duurzaam beleggen. BlackRock (de grootste vermogensbeheerder ter wereld) gelooft dat duurzame bedrijven een beter toekomstperspectief hebben en dat beleggers daardoor op de lange termijn hogere rendementen kunnen verwachten. Dit komt mede doordat bedrijven die letten op duurzaamheidsfactoren, zoals milieu en goed bestuur, vaak op regelgeving vooruitlopen en er minder sprake is van schandalen. Een voorbeeld hiervan is het Volkswagen-emissieschandaal, waarbij het bedrijf enorme verliezen leed door niet te voldoen aan milieuregels.

Daarnaast zien we ook dat bijvoorbeeld pensioenfondsen steeds vaker kiezen voor duurzame beleggingen. Zij begrijpen dat het investeren in bedrijven met ESG-criteria niet alleen goed is voor het milieu en de maatschappij, maar ook voor de financiële gezondheid van hun beleggingen. 

Duurzaam beleggen leidde bij ons tot het beste rendement

Daarnaast hebben wij zelf enkele jaren een ESG-portefeuille naast onze normale portefeuille gehandhaafd. Uit de periode van halverwege 2016 tot 2021 bleek dat onze duurzame portefeuille gemiddeld iets beter presteerde dan de traditionele variant. Uiteindelijk hebben wij besloten om alle portefeuilles gefaseerd om te zetten naar een volledige ESG-portefeuille.

Conclusie

Duurzaam beleggen doet zeker niet onder voor traditioneel beleggen. Door te investeren in bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld, kun je als belegger bijdragen aan positieve verandering én profiteren van stabielere en tenminste vergelijkbare of zelfs hogere rendementen. Met de veranderende maatschappij zal deze trend zich waarschijnlijk voortzetten.

Lees hier meer over duurzaam beleggen

Gerelateerde artikelen

Klant worden